advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

  • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
  • OPTIMALISATIE
    REVITALISATIE
    SPECIALISATIE
    BEDRIJFSPARTICIPATIE

Scansense Tegenwind versus Voordewind Uitzichtloos versus Overzicht Kilte versus Ontpoppen Onzekerheid versus Helderheid Hoogmoed versus Inzicht Vermijding versus Genoegen Overvloed versus Invloed Omzeilen versus Aansporen Dwaalspoor versus Herkenning

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website Skiskills

Introductie

De informatie op deze website over de diensten en producten van Skiskills wordt slechts verstrekt ter informatie van de gebruiker. Skiskills beoogt naar beste vermogen de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie te waarborgen.

Aansprakelijkheid

Eventuele onvolkomenheden in de informatie op deze website zijn niet geheel uit te sluiten. Skiskills is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig gevolg voortvloeiend uit het gebruik van de verstrekte informatie of de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker genomen zou zijn op basis van de informatie op de website van Skiskills.

Links naar andere websites

Skiskills verwijst op de site met links naar andere websites, waarvan wordt verondersteld dat die nuttig en interessant kunnen zijn voor de gebruiker. De informatie die via deze links wordt verstrekt is slechts als informatief bedoeld en ook hiervoor geldt dat Skiskills niet verantwoordelijk is voor enig gevolg voortvloeiend uit het gebruik van de verstrekte informatie of deze websites.

Algemeen

Skiskills behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door de tekst op deze pagina te wijzigen. Door gebruik aanvaardt u deze voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Skiskills behoudt zich alle rechten van industriƫle en intellectuele eigendom voor. De e-mailadressen op de website van Skiskills mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan de bestemming die Skiskills hieraan geeft.

Home   Back   Forward  Top