advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

 • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
 • OPTIMALISATIE
  REVITALISATIE
  SPECIALISATIE
  BEDRIJFSPARTICIPATIE

Scansense Tegenwind versus Voordewind Uitzichtloos versus Overzicht Kilte versus Ontpoppen Onzekerheid versus Helderheid Hoogmoed versus Inzicht Vermijding versus Genoegen Overvloed versus Invloed Omzeilen versus Aansporen Dwaalspoor versus Herkenning

Leertraject

Skiskills biedt vier leertrajecten, elk met eigen karakter, doelstelling, en onderscheidend serviceniveau (leerpakket). De wensen van de klant zijn bepalend voor het traject dat van toepassing is. Voor elke situatie bestaat maatwerk waarin de belangen van de klant op effectieve wijze aan bod komen.

De toepassingswaarde van Skiskills is onbegrensd en niet seizoensafhankelijk. Het leerconcept is namelijk flexibel inzetbaar: voor alle niveaus, met of zonder spanningsklachten, op of buiten de piste (in het leslokaal). Alle facetten die de wintersport kunnen beïnvloeden komen in het leeraanbod van Skiskills aan de orde. De keuze voor een bepaalde leerinhoud leidt tot de inzet van een specifiek leertraject. De diensten van Skiskills kunnen zowel door particulieren als door ski-scholen en (wintersport)organisaties worden afgenomen. Met dit totaalconcept wil Skiskills bijdragen aan de optimale wintersportbeleving.

Sport-support

Optimalisatietraject

 • Algemene leervraag; anders dan traditionele aanpak reguliere aanbieders
 • Preventieve (voorkomen) doelstelling;
  zonder directe spanningsklachten
 • Vrijgesteld aantal lessen
 • Modules Ski;
  theorie en/of praktijk
 • Optioneel;
  overige maatwerkmodules
 • Compact leerpakket;
  exclusief leermiddelen, inclusief materiaalgebruik
 • Locatie;
  Skiskills (theorie),
  of sneeuwhal (praktijk)

Sport-support

Revitalisatietraject

 • Spanningsgerelateerde leervraag; inadequaat stressmanagement
 • Repressieve (behandelen) doelstelling;
  met directe spannningsklachten
 • Vrijgesteld aantal lessen
 • Modules Ski;
  theorie en/of praktijk
 • Optioneel;
  overige maatwerkmodules
 • Compleet leerpakket;
  inclusief leermiddelen, inclusief materiaalgebruik
 • Locatie;
  Skiskills (theorie),
  of sneeuwhal (praktijk)

Sport-support

Specialisatietraject

 • Algemene of spanningsgerelateerde leervraag
 • Preventieve (voorkomen) of repressieve (behandelen) doelstelling; zonder of met directe spannningsklachten
 • Vrijgesteld aantal lessen
 • Alle modules;
  exclusief Module Ski
 • Optioneel; nieuw te ontwikkelen modules
 • Compact leerpakket;
  inclusief materiaalgebruik,
  en branche-informatie
 • Locatie;
  flexibel,
  ook incompany mogelijk

Business-support

Bedrijfsparticipatietraject

 • Algemene of spanningsrerelateerde leervraag
 • Preventieve (voorkomen) of repressieve (behandelen) doelstelling; zonder of met directe spannningsklachten
 • Vrijgesteld aantal interventies
 • Alle modules;
  inclusief Module Ski
 • Optioneel; nieuw te ontwikkelen modules
 • Leerpakket afhankelijk van opdracht; in- of exclusief materiaalgebruik
 • Locatie;
  flexibel,
  ook incompany mogelijk

Serviceniveaus

Modulaire opbouw

De keuze(s) van de deelnemer vertaalt zich in een modulaire opbouw van het leertraject, die bepalend is voor het soort leertraject en het bijbehorende leerpakket (serviceniveau). Skiskills adviseert, naar aanleiding van de intake (of een vrijblijvend oriënterend gesprek), welk aanbod het best op de leerbehoefte van de deelnemer past.

Uitgangspunt

Om goed op het actuele vaardigheidsniveau aan te kunnen sluiten start elk leertraject standaard met een intake, en om de dienstverlening zo nodig te kunnen optimaliseren eindigt elk leertraject standaard met een evaluatie. De intake volgt na de aanmelding (zonder wachttijd), of desgewenst is tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek (na ongeveer 30 minuten) al om te schakelen naar de intake, zodat snel te starten is met het leertraject. De evaluatie vindt plaats vóór het einde van de laatste les; het voornemen om af het traject te gaan afronden is vanuit organisatorisch oogpunt bij voorkeur de les daaraan voorafgaand tussen de deelnemer en de trainer af te stemmen.

Home   Back   Forward  Top