advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

 • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
 • OPTIMALISATIE
  REVITALISATIE
  SPECIALISATIE
  BEDRIJFSPARTICIPATIE

Scansense Tegenwind versus Voordewind Uitzichtloos versus Overzicht Kilte versus Ontpoppen Onzekerheid versus Helderheid Hoogmoed versus Inzicht Vermijding versus Genoegen Overvloed versus Invloed Omzeilen versus Aansporen Dwaalspoor versus Herkenning

Leerinhoud

In samenspraak met de klant ontwikkelt Skiskills elk gewenst maatwerkproduct. Hierdoor bent u altijd verzekerd van het beste dat er op het gebied van uw persoonlijke en/of organisatieontwikkeling te bieden valt. Skiskills biedt diverse leermodules die afhankelijk van de leervraag van de deelnemer worden toegepast. Het unieke en daarmee de kracht van Skiskills zit in de combinatie van theorie en praktijk. Daarom adviseert Skiskills beide modules te volgen voor het hoogste rendement. De diensten van Skiskills kunnen zowel door particulieren als door ski-scholen en (wintersport)organisaties worden afgenomen.

Sport-support

Ski-theorie

 • Mentale vaardigheden;
  (± 2/3 deel van de les)
  Effectief omgaan met gevoel van onzekerheid of onveiligheid, zoals valangst, hoogte/dieptevrees of faalangst (inadequaat stressmanagement).
 • Ski-vaardigheden;
  (± 1/3 deel van de les)
  Effectief toepassen van de mogelijkheden die voorhanden zijn, zoals balans (houding), techniek (beweging), uitrusting (keuze) en pisteconditie (invloeden).

Ski-praktijk

 • Ski-vaardigheden;
  (± 2/3 deel van de les)
  Effectief toepassen van de mogelijkheden die voorhanden zijn, zoals balans (houding), techniek (beweging), uitrusting (keuze) en pisteconditie (invloeden).
 • Mentale vaardigheden;
  (± 1/3 deel van de les)
  Effectief omgaan met gevoel van onzekerheid of onveiligheid, zoals valangst, hoogte/dieptevrees of faalangst (inadequaat stressmanagement).

(Video)analyse

 • Video-analyse; stimulering leerproces tijdens de lessen door de prestaties na te bespreken.
 • Video-instructie; stimulering leerproces naast de lessen door Facebook Skiskills en Facebook Skifitness te volgen.

Sport-support

Persoonlijke verzorging

 • Sportbalsem; eigenschappen en toepassing

Skifitness

 • Indoor
 • Outdoor
 • Exclusief Skiskills
 • Inclusief Skiskills

Verliesverwerking

 • Tijdelijke beperking
 • Blijvende beperking

Materiaal verzorging

 • Materiaalkeuze; eigenschappen en doelstelling
 • Materiaalonderhoud; slijpen en waxen

Sport-support

Veiligheidscondities

 • Omgevingsfactoren; piste- en weercondities
 • Beïnvloedingsfactoren; fysieke en psychische condities

Business-support

Organisatiesupport

 • Organisatieontwikkeling
 • Scholingsbeleid
 • Leerplan en leerstofontwikkeling
 • Klachtenafhandeling

Personeelsinzet

 • Didactische vaardigheden
 • Instructievaardigheden
 • Klantvriendelijkheid
 • Klantgerichtheid
 • Omgaan met agressie

Behandeling

De lessen gaan over het effectief omgaan met gevoel van onzekerheid/onveiligheid (mentale vaardigheden) en het effectief toepassen van de mogelijkheden die voorhanden zijn (ski-vaardigheden). Door wintersporters bewust te maken van hun mogelijkheden (wat wel/wat niet) nemen hun vaardigheden beduidend toe (kennis is macht). Kennisoverdracht (theorie) en oefening (praktijk) van professioneel niveau (personal coach/leermiddelen) leveren al snel betere resultaten op. Het skiën speelt zich voor een belangrijk deel tussen de oren af. Met dit totaalconcept wil Skiskills bijdragen aan de optimale wintersportbeleving.

Modulaire opbouw

De inhoud van een leertraject wordt in eerste aanleg afgestemd op de vraagstelling van de deelnemer. De invulling van de lessen hangt in belangrijke mate af van de inbreng en de interactie van de deelnemer gedurende het leertraject. De opzet van een leertraject is in die zin flexibel van aard, zodat de doelstelling, diepgang, en duur van het traject, door voortschrijdend inzicht kan worden bijgestuurd. De deelnemer behoudt de regie en Skiskills profileert zijn adviesrol.
Het aantal lessen op de particuliere markt is naar wens af te nemen en op de zakelijke markt is het aantal interventies tot een vastgestelde duur beperkt uit het oogpunt van efficiency en kostenbeheersing. Met de shorttrack policy van Skiskills bent u verzekerd van dienstverlening die als ‘kort en krachtig’ te typeren valt.

Keuzevrijheid

De keuzes van de deelnemer vertalen zich in een modulaire opbouw van het leertraject, die bepalend voor het soort leertraject en het bijbehorende leerpakket (serviceniveau). Skiskills adviseert, naar aanleiding van de intake (of een vrijblijvend oriënterend gesprek), welk aanbod het best op de leerbehoefte van de deelnemer past. Mede aan de hand van Infobladen kunt u zich een beeld vormen van hetgeen Skiskills u als deelnemer bieden kan.

Favoriete opbouw

Om u een beeld te geven van hetgeen Skiskills bieden kan, zijn in het leeraanbod Ski-trainingen opgenomen met een favoriete opbouw. Deze kunnen zowel ’s winters, als ’s zomers (minder drukke pistes), worden afgenomen. De aanvang van een training (individueel of groepje) geschied in onderling overleg.

Bestsellers

Home   Back   Forward  Top