advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

  • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
  • OPTIMALISATIE
    REVITALISATIE
    SPECIALISATIE
    BEDRIJFSPARTICIPATIE

Scansense Tegenwind versus Voordewind Uitzichtloos versus Overzicht Kilte versus Ontpoppen Onzekerheid versus Helderheid Hoogmoed versus Inzicht Vermijding versus Genoegen Overvloed versus Invloed Omzeilen versus Aansporen Dwaalspoor versus Herkenning

Kwaliteit

Skiskills kan stoelen op intensieve ervaring en profileert zich door de klant meerwaarde te bieden volgens een totaalconcept. De trainers hanteren de kwaliteitsnorm die bij hun scholing en lesbevoegdheid behoort. In het portfolio van Skiskills zijn diverse referenties opgenomen die normgevend zijn.

Kerncompetenties

Skiskills staat voor professionaliteit en draagt daarmee de volgende waarden uit:

De deskundigheid is in het totale aanbod van Skiskills verankerd in de kernkwaliteiten:

Skiskills stimuleert mensen zich zo goed mogelijk te ontplooien naar eigen aard, behoeften en opvattingen, en stelt daartoe de leervraag en zelfredzaamheid van de deelnemer centraal.

Kernwaarden

Uitgangspunten voor de samenwerking met de deelnemer zijn:

Klantwaardering

De aanpak van Skiskills en het leerrendement van Skiskills, roept bij deelnemers de waardering op: Skiskills “Werkt beter”.
Lees verder
Het voordeel van Skiskills en de samenwerkingspartners van Skiskills roepen bij deelnemers de waardering op: Skiskills “Biedt meer”.
Lees verder
Deelnemers wordt verzocht hun ervaringen met de trainer(s) en met hun leertraject in het bijzonder op het evaluatieformulier weer te geven.
Lees verder

Home   Back   Forward  Top