advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

  • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
  • OPTIMALISATIE
    REVITALISATIE
    SPECIALISATIE
    BEDRIJFSPARTICIPATIE

Scansense Tegenwind versus Voordewind Uitzichtloos versus Overzicht Kilte versus Ontpoppen Onzekerheid versus Helderheid Hoogmoed versus Inzicht Vermijding versus Genoegen Overvloed versus Invloed Omzeilen versus Aansporen Dwaalspoor versus Herkenning

Bedrijfsprofiel

Skiskills biedt uniek maatwerk in het geval van persoonlijke dilemma’s of organisatievraagstukken die van invloed zijn op het wintersporten. De interventies van Skiskills zijn gericht op het optimaliseren van de kennis en vaardigheden, alsmede de psychische en fysieke weerbaarheid.

Alle facetten die het wintersporten kunnen beïnvloeden komen in het leeraanbod van Skiskills aan de orde. De keuze voor een bepaalde leerinhoud leidt tot de inzet van een specifiek leertraject: optimalisatie, revitalisatie, specialisatie, bedrijfsparticipatie. De diensten van Skiskills kunnen zowel door particulieren als door ski-scholen en (wintersport)organisaties worden afgenomen: advisering, bemiddeling, coaching, training. Met dit totaalconcept wil Skiskills bijdragen aan de optimale wintersportbeleving.

Toelichting

Skiskills biedt een leerconcept voor wintersporters die effectiever willen omgaan met situaties die afbreuk doen aan hun wintersportbeleving. Naast de ski-vaardigheden spelen ook de mentale vaardigheden een belangrijke rol in de unieke aanpak van Skiskills. Skiskills biedt bijvoorbeeld maatwerk dat zich speciaal richt op het effectiever omgaan met spanningsklachten die de prestaties (ski-vaardigheden en leervermogen) verstoren. Het wintersporten speelt zich bij een ieder voor een niet te onderschatten deel tussen de oren af!
In alle gevallen geldt dat de overdracht van kennis (theorie) een essentieel onderdeel uitmaakt van de onderscheidende werkwijze van Skiskills. Door het vergroten van het besef nemen de vaardigheden in de praktijk beduidend toe (kennis is macht). De toepassingswaarde van Skiskills is onbegrensd en niet seizoensafhankelijk. Het leerconcept is namelijk flexibel inzetbaar: voor alle niveaus, met of zonder spanningsklachten, op of buiten de piste (in het leslokaal), zowel ’s winters als ’s zomers (minder drukte op de pistes). Skiskills biedt écht maatwerk!

Rolverdeling

Skiskills kent aan iedere klant een vast aanspreekpunt (coördinerend trainer) toe, die de samenhang en kwaliteit van de dienstverlening waarborgt. Als zodanig behartigt deze professional de belangen van de deelnemer, en de opdrachtgever, en fungeert deze als intermediair voor alle betrokken partijen.
De combinatie van beide expertises (mentale en technische ski-vaardigheden) en de vereiste lesbevoegdheid (didactische vaardigheden) maakt Skiskills uniek in zijn soort.
Skiskills is zakenpartner van Scansense (life-support/business-support) te IJsselstein (U).

Team

Naast Frans Karremans, eigenaar van Skiskills, zetten zich een aantal vaste trainers voor Skiskills in:

Redactieleden Facebook Skiskills

Voor aanvullende capaciteit en expertise werkt Skiskills nauw samen met een landelijk netwerk van materiedeskundigen. Door de schat aan knowhow kan Skiskills een breed pakket aan diensten en producten aanbieden. Kenmerkend voor het aanbod van Skiskills is dat de diensten en producten elkaar complementeren. Skiskills is namelijk multidisciplinair inzetbaar en benadert de vraagstelling van de deelnemer interdisciplinair.

Bedrijfsnaam en logo Skiskills

De naam Skiskills is ontstaan uit de samenvoeging van de engelse woorden Ski en Skills. De vertaling van beide begrippen geeft voor een belangrijk deel het aandachtsveld en de werkwijze van Skiskills weer: Het nauwkeurig overbrengen van ski-vaardigheden met de juiste didactiek (skills) en materiaal (ski) door het aanleren van adequate mentale vaardigheden (skills) en techniek (ski).

Het logo van Skiskills is een libel. De libel overziet situaties van alle kanten. Het is een wezen met een opvallende uitstraling dat zich vrijelijk in elke omgeving kan bewegen doordat het over uitzonderlijke eigenschappen beschikt. In vaktermen wordt gesproken van ‘freeride’, waarbij de vleugels in het logo als ski’s (of snowboards) te beschouwen zijn. De berglijn in het beeldmerk staat symbool voor de richting waar de deelnemer vandaan komt en naar toe wil (berg en dal of ups and downs). Als een soort metafoor draagt de libel de kwaliteiten van Skiskills uit: Situaties vanuit verschillende gezichtspunten benaderen en bekijken, zodat een natuurlijk overwicht ontstaat. De (neervallende) ijskristallen in de huisstijl van Skiskills staan voor de vier diensten die de klant in beweging kunnen brengen: advisering, bemiddeling, coaching, training, in het belang van diens doelstelling: optimalisatie, revitalisatie, specialisatie, bedrijfsparticipatie.

De support-slogon van Skiskills: Geeft zicht op overwinning.
De support-song van Skiskills: Ain’t no mountain high enough (ain’t no valley low enough).

Home   Back   Forward  Top