Wintersport en veiligheid; hot issue of koudwatervrees? Als men aangeeft zich niet veilig te voelen, rijst de vraag of veiligheid een relatief of absoluut begrip, een objectief of subjectief waardeoordeel, een gevoel of gedachte is? Skiën speelt zich namelijk voor een belangrijk deel tussen de oren af. Wintersport en veiligheid hot issue; is niet zo zeer reclame, maar eerder een pleidooi of statement om meer aandacht te hebben voor wat dit met mensen doet.